Védőszentünk

Szent Tamás, intézményünk védőszentje

   Tamás apostol, a „hitetlen” a bibliai 12 apostol egyike, õ volt az, aki Jézus sebeit megtapasztalandó, ujjait a sebeibe tette, innen elnevezése: Hitetlen Tamás. Neve az arámi Taumá / Tómá-ból ered, ami „ikrek”-et jelent.

Apokrif evangéliumok szerint Mária mennybemenetelének hírére ugyancsak kételkedett, és jelet kért az Úrtól bizonyságképpen, amit meg is kapott egy, az égbõl lehulló öv formájában. Innen is eredeztetik „ikrek” elnevezését: „Aki kétszer kételkedett”.

III. századi apokrif irat a Tamás cselekedetei, ami az apostol késõbbi életét meséli el. Ebben Pünkösd után megjelent neki az Úr, és Indiába küldte õt. Küldetése szerint a pártus király, Gondofer (uralkodott Kr. u. 21-47) palotáját kellett felépítenie. Így is tett, csodálatos palotát épített, és a munkájáért kapott pénzt szétosztotta a szegények között, sõt, prédikált is, hatalmas tömegeknek. Innen továbbvándorolt, ahol folytatta apostoli tevékenységét, csodákat is tett. A király elfogatta, és egy fõpapja leszúrta. Holttestét a megtérített keresztények tisztességgel eltemették.

   A legenda szerint indiai nyughelye egy hegyen van, amit a Paradicsom vize vesz körül. A hegyen templom áll, annak oltárán ezüst szekrény, elõtte örökké égõ lámpás. A szekrényben nyugszik Tamás holtteste. Holttestét 230 körül Szíriába, Edessza (Urfa) városába vitték, és ott temették el.

Szent Tamás talán legismertebb emlékhelye a ceyloni Sri Pada-csúcs, ahova minden évben ezrével járnak a zarándokok. A bevándorolt portugálok hagyománya szerint Tamás, mennybemenetele elõtt ott lépett utoljára a Földre.

Szent Tamás ünnepnapja július 3., ami relikviái Szíriából való hazahozatalának napja. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg Ádvent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ára. A keleti egyház július 8-án ünnepli.

Tamás, mint egyházalapító

Tamás Indiában végzett apostoli tevékenysége révén a dél-indiai keresztények az úgynevezett szíriai irányzatot követik, aminek két ága alakult ki: a keleti (káldeus) és a nyugati (antiochiai) kereszténység.

Tamás apostol cselekedetei

Tamás apostol cselekedetei, Acta Thomae, ókeresztény irodalmi mû. Az apokrif apostoli történetek közül egyike a legnépszerûbbeknek. Eredetileg szír nyelven íródott, de ránk csupán görög nyelvû fordítása, és ennek szír változata maradt.

Gnosztikus szellemû keresztény kalandregény, amely Szent Tamás indiai hittérítõ tevékenységét és mártírumát 13 fejezetre („prakszisz”, cselekedet) tagolva mondja el. Tamást Jézus adja el szolgának, s ácsként kerül Gondofer király (Kr. u. I. század) udvarába, ahol csodálatos tetteket hajt végre mesés színtereken, majd megtéríti Miszdai királyt és annak környezetét. Miszdai démonok megszállta fiai ölik meg. A mesés lényeket bemutató, kalandos, egzotikus helyszíneken játszódó regény az ókeresztény irodalom egyik legolvasmányosabb darabja.

Hírdetés