Pályázatok

2017/18 tanév pályázatai

– Útravaló ösztöndíj program
Út a középiskolában alprogram

– EFOP 3.1.5-16-2016-00001 kiemelet projekt
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

 Archív pályázatok

– Digitális Esély: 600.000 Ft
A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolafejlesztés pályázat kapcsán 1 éven keresztül vehetett részt 40 gyermek számítástechnika szakkörön, amely nagy népszerűségnek örvendett. A Digitális esély pályázat lehetőséget ad a gyermekek számára, hogy további 1 éven keresztül fejleszthessék informatika tudásukat a szakkör keretében.

– Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása: 1.000.000 Ft
Az egyházi támogatások célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkózást segítő tevékenységeinek támogatása. A projekt a Szent Tamás napon valósul meg, mint családi nap. Ezen a napon a gyermekek és szüleik olyan programokon vesznek részt, amelyek azt a célt szolgálják, hogy összetartó közösség alakuljon ki a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola környezetében. A program megvalósulásának helyszíne az iskola kápolnája és udvara. A kápolna felszereltsége hiányos, ezért a pályázat keretében szeretnénk ezt pótolni. A berendezés és liturgikus eszközök megvásárlása szükséges, hogy méltó módon ünnepeljük egyházi ünnepeinken. Az újonnan felszerelt kápolnát Főtisztelendő Kocsis Fülöp Püspök Úr áldja meg.

– Integrációs Pedagógiai Rendszer: 3.622.500 Ft
Az iskolai integrációs program célja, hogy támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, csökkentse a lemorzsolódás veszélyét, erősítve az együttműködést a tanulók szüleivel. A sikeres pályázat keretében 10 tanító pedagógus 30 órás képzésen vett részt, melynek témája: “Az óvoda és iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében” volt. A projekt keretében lehetőség nyílt fejlesztő nevelő -oktató munkát segítő taneszközöket vásárolni és tanulóbarát osztályterem kialakítására, két tanterem új iskolabútorral való felszerelésével. Továbbá két iskolai kiránduláson (Budapest, Eger) bővíthetik ismereteiket, szélesíthetik látókörüket. A programnak köszönhetően sok színes élménnyel gazdagodhatnak tanulóink.

– Kábítószer-prevenciós programok támogatása: 500.000 Ft
A  program elsődleges célja, hogy a szerhasználat veszélyének fokozottan kitett, javarészt hátrányos helyzetű tanulóink képessé válhassanak olyan egészségszemlélet és a hozzá kapcsolódó szokásrendszer kialakítására, melynek hatására társadalmilag elfogadott módon viszonyulnak a szerfogyasztáshoz. A projekt tartalmazott a gyermekek számára interaktív csoportbeszélgetéseket és film-klubot, ahol kötetlen, de irányított formában jutottak fontos információkhoz. A szülők számára csoportfoglalkozást tartottak szakemberek. Egy alkalommal családi napot szerveztünk. Ezen a napon a gyermekek és szüleik olyan programokon vettek részt, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a családi szerepköröket megismerjék és azok néhány alapvető cselekvési mintáját elsajátítsák.

– Macika – Út a középiskolába 940.000 Ft
Az Útravaló- MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. Az Út a középiskolába alprogram célja a tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az ösztöndíjprogramban 6 fő vesz részt a 7. és 8. évfolyamból, a gyermekekkel 3 mentor foglalkozik.

– Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok támogatására: 399.646 Ft
Adventi időszakban koszorúkészítéssel, karácsonyi ajándékkészítéssel készülnek a gyermekek Krisztus születésére. A tanulók szüleiknek
és a karácsonyi ünnepségen megjelent vendégeknek mézes kalácsot sütnek.
Tavasszal 40 tanuló járja körbe a Hajdúdorogi Egyházmegye több templomát a következő útvonalon: Szolnok- Nyíregyháza- Máriapócs-
Hajdúdorog- Debrecen-Szolnok.

– Szent Gellért Ösztöndíj: 80.000 Ft
A pályázat célja: az oktatási intézményekben ösztöndíj formájában rászoruló tanulók támogatása. A tanulók tanulmányi eredményeit a pályázatok elbírálásánál a kuratórium szempontként veszi figyelembe, így a legjobban teljesítő gyermekek kapták meg a fejenként 40.000 Ft ösztöndíjat.

– Szimba intézményi pályázat: 150.000 Ft
A tanulók nagy örömére a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében több alkalommal valósult meg egészség és spotnap az iskolában. A Szimba pályázat segítségével e hagyományt folytatjuk. A 2015. év tavaszi időszakában e két projektnapot (sport és egészségnap) valósítja meg.

– TÁMOP – 3.1.4-12/2 Esély és innováció a Szent Tamás iskolában: 27.331.446 Ft

TÁMOP-3.1.4-12/2- Helyi megvalósítás

Az intézmény TÁMOP-3.1.4 pályázatához kapcsolódó 2013. évi közbeszerzési terve

Az intézmény TÁMOP-3.1.4 pályázatához kapcsolódó 2013. évi közbeszerzési szabályzata a pályázat finanszírozásával megvalósuló közbeszerzése tekintetében. Hatályos 2013. június hó 21. napjától.

Pályázati programjaink 2013/14. tanév

Egészségnapok, egészségfejlesztő programok
Mindennapos testneveléshez kapcsolódó programok
Angol nyelvi képzést segítő programok
Téma-napok, versenyek

Újszerű pedagógiai módszerek gyakorlati megvalósítása programjai
Konfliktus és agresszió kezelés az iskolában
Családi életre nevelés az iskolában
Balesetmegelőzési programok
Informatikai ismeretek elmélyítését célzó programok

Környezeti nevelési programok


– TIOP 1.1.1/7/1.
dscn1429-tiop

– TKKI

– Wesselényi pályázat: 150.000 Ft

– Diáksport fejlesztés – NCA-2010 – 300.000 Ft

– Diáksport fejlesztés – NCA-2011 – 100.000 Ft

– Szolnok város jövője – 40.000 Ft
Hírdetés