Intézményünk

Intézményünk
A szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskola 2010-től működik a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásában görögkatolikus intézményként. Szolnok város nagy kiterjedésű déli kerületének egyetlen általános iskolája, amely az 1990-es évektől gazdaságilag leszakadó városrészben lát el köznevelési feladatot.
2011-ben került a Görögkatolikus Egyház fenntartásába a városrész óvodája, amely 2012-től az általános iskolával többcélú közös fenntartású köznevelési intézményként működik.Sajátos pedagógiai kihívásoknak néz elébe egyházi óvodánk és iskolánk. Missziós elkötelezettséggel, társadalmi felelősségvállalással végzi nevelő-oktató munkáját a pedagógus közösség a közel 220 zömében hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekkel.

Az óvodai intézményegység az Általános Iskola épületétől néhány 100 méterre található. Udvara biztonságos, barátságos, füvesített, árnyas fákkal. Közlekedési pályával, új hintákkal, csúszdákkal, homokozókkal és egyéb játékokkal várja az óvodás gyermekeket.
Óvodai nevelésünk célja, hogy szeretetteljes keresztény, családias környezetben elősegítsük az óvodás gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakozását. A hátrányokat csökkentsük figyelembe véve életkori, egyéni sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket.Munkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, melyet áthat a keresztény, görögkatolikus lelkiség. A 120 férőhelyes épületünket folyamatosan újítjuk, fejlesztjük. Csoportszobáink tágasak, barátságosak, a gyermekek fejlesztéséhez megfelelően, igényesen berendezettek.
Óvodai nevelésünk legfontosabb feladatai:
· keresztény értékrendre, hitre nevelés
· egészséges életmód kialakítása
· érzelmi erkölcsi közösségi nevelés
· anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
Sajátos programjaink, tevékenységeink:
· „Ügyes-kezek” kreatív tehetséggondozó műhely
· néptánc foglalkozások („Lurkó néptánccsoport”)
· „Mozgáskotta” fejlesztő foglalkozás,      gyógypedagógus szakemberrel
· zenés-mozgásos komplex foglalkozások
· hittan – foglalkozások iskolalelkész vezetésével
· ovi-foci testnevelő szakemberrel
· kertészkedés saját veteményes kertben
· kirándulások, könyvtári foglalkozások
· egyéni és mikrocsoportos képességfejlesztő
foglalkozások gyógypedagógus szakemberrel
· egészségnap, barkácsolás, farsang szülőkkel közösen
· műsoraink bemutatása különböző rendezvényeken
Mivel a 3-7 éves gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család, ezért fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolatot, együttműködést. Az újonnan beiratkozó kiscsoportosainknak biztosítjuk az igény szerinti beszoktatatást. Nyílt napok szervezésével az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek óvodai életünk mindennapjaiba. Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok és munkatársaik napi munkájában a legfontosabb iránymutató gondolat:
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”
(Mt 25,40)

Az iskolai intézményegység tágas épületben és árnyas füves területű udvarral, sportpályával várja az ide jelentkező diákokat. Az elmúlt években pályázatok útján sok képességfejlesztő játékkal, infokommunikációs eszközökkel, modern pedagógiai munkát segítő bútorokkal korszerűsítettük intézményünket.
Pedagógiai munkánk célja gyermekeinket segíteni abban, hogy Istent és embertársait szerető, művelt és felelős emberré váljanak. Képességeik fejlesztésével felkészíteni a tanulás és a munka világában való helytállásra. Színes, élményekben gazdag programokkal megtapasztalják a tanulás és a munka értékeit.
Kiemelt programjaink, tevékenységeink:
· hitéleti ünnepek, foglalkozások
· projekt napok, workshopok
· diáksport, kirándulások
· regionális szintű Verne regényolvasó verseny
· óvoda-iskola átmenet segítése
· kulturális programok szülőkkel

Iskolánkban alsó és felső tagozaton a differenciált oktatásnak kedvező alacsony osztálylétszámok mellett normál tanterv szerint folyik a pedagógiai munka.

Változatos tanórán kívüli foglalkozásokkal biztosítjuk a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését, a középfokú beiskolázás segítését.

Legnépszerűbb szabadidős foglalkozásaink:
· szorobán
· sport szakkörök – karate, foci, floorball, asztalitenisz,
kötélugrás, labdajátékok
·
magyar, matematika tehetséggondozás
· középiskolai előkészítő foglalkozás
· klubnapközi, teaház-játékos délutánok, játszóház
· kézműves szakkör, rajz szakkör
· énekkar
· meseszakkör, regényolvasó szakkör
· egyéni foglalkozások
Intézményünk pedagógus közössége azon munkálkodik együtt a szülőkkel és gyermekkel, hogy hitünk ébresztésével és fejlesztésével példaadó és hitvalló emberekké váljunk. Képesek legyünk az időtálló értékek befogadására. Közösségünk tagjai másokat is boldogítva valósítsák meg céljaikat.

„Menjetek…,
tegyétek tanítványommá mind a népeket!…
és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.”
(Mt 28,19-20)
Hírdetés