Információk

A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
Szolnok Déli iparterületén található, Szolnok város elöregedő, hátrányos helyzetű térségében. 2010-ben került az iskola a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásába.

Tanulói adatok:
A 2014. október 1-jei adatok alapján összlétszámunk 201 fő, ebből az iskolának 127 tanulója volt. Az általános iskola tagintézmény 8 évfolyamos alapfokú iskola, amely 10 tanulócsoporttal működik. A tanulók 89%-a hátrányos helyzetű, 47%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 16%-a védelembe vett.

A nevelőtestület:
A nevelőtestület (iskola) létszáma 29 fő, 20%-a gyakorló katolikus. Minden pedagógus megfelelő főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Céljaink, kiemelt feladatunk:
A jövő nemzedékének felkészítése az emberhez méltó életre, az élethosszig tartó tanulásra. A gyermekek keresztény szellemben való nevelése.
Az egyházi ünnepek méltó megünneplése, a görögkatolikus értékek megőrzése.
Mivel tanulóink jelentős része roma származású, a roma szokások, kulturális értékek megismertetése a tanulókkal.

Infrastruktúra:
Az iskola infrastrukturális szempontból komoly felújításra szorul

 

Hírdetés